> >
<<
>>
<< >>

5.15.

. . [Jackson, 1960; Dawson, 1961].

, , , , , , . , , , , . , ,

, , , .

, , , . [Denavit and Walsh, 1981], .

. . . .

-, , , . ESI , , , .

-, . , , . , .

: ,4; , 0,8; 0,9 1,0. , , . 5.25. ,

. 5.25. (. ) (. 5.25, - , 1,0. :

(5.107) - . , . . , .

, , . , , 0,9. , , , . . , . 5.25, , , .

(. )

<< >>