> >
<<
>>
<< >>

13.4.

. - . , . , ( . . [Abe et al., 1975] -

. 13.10. ,

, ; (. Abe, ) ,

, , . [Peiravi, Birdsall, 1978], NGP

:

[Hockney, 1971]. , , [Peiravi, Birdsall, 1978]. , ( 1/2.

- . [Adam et al., 1982], [Barnes et al., 1983] , . , , , -

. ,

. ( 12.5) - , , , .

(12.49), ,

(9.57)

- [ , . , - , ,

, [. (12.53)], (12.18). , (13.30) (12.53) (12.18) .

,

(12.40). (13.30) (12.53) , (13.31) . , ( ),

, . (. 9.8)

(. 9.8)

, .

[Cohen et al., 1982]. [Barnes et al., 1983] , , . , , .

. , (. . 7) , [Abe et al., 1975; Hockney, Eastwood, 1981 ]. ( ) , .

, . , [Abe et al., 1975], (. . 10),

. 12 , .

<< >>