> >
<<
>>
<< >>

11.5.

, 11.5 - , . 8 .

11.2 ( ), 4 , . . , . , . 8, , . .

, 11.2

, (11.9) (. . 8.2):

, , (8.22), - (8.53)

,

(11.26) , (8.53) :

. [ (8.53) . 8 , ,

, (11.4)

(8.23), - (8.46)

, ,

,

(11.34). , (8.46) (8.41) (11.25).

, . 8, (. 11.13). , (. 11.13)

(. . , (11.1) (11.2), , .

, [Chen, Okuda, 1975], (11.34) [. (11.14)]

[Chen, Okuda, 1975].

11.5 (SDPE) 11.3,

11.6.

, : - . , , , ( ) (11.29), , - , ,

, .

(11.33) (11.38) (8.49) (8.46). , (11.33) (11.38) (11.27), (8.37) , .

. .

(. )

(. )

<< >>